Göm meny


TJÄNSTER

Amiantit Europe har stor erfarenhet och kan erbjuda support när det gäller design, utveckling, underhåll och transport av rörsystem i kompositmaterial. Välutbildade och erfarna lokala experter ger stöd till konsulter och ingenjörer i upprättandet av den bästa GRP-lösningen för deras individuella projekt.PROJEKTERING

De lokala leverantörerna och tillverkarna inom Amiantit Europe säkerställer tekniskt stöd till konstruktörer och ingenjörer för projektstudie och val av de mest lämpliga materialen ...


Läs mer
PREFABRICERING

GRP-materialet ger en stor flexibilitet vid utformningen av kundspecifika och skräddarsydda rördelar och sammansatta komponenter (spools)...


Läs mer
INSTALLATION

På kundens begäran kan vi tillhandahålla en fälttekniker. Fältteknikern kan ge råd till kunden och/eller installatören och hjälpa honom att uppnå...


Läs mer
UNDERHÅLL

Även om GRP-rör endast har ett smärre reparations- och underhållsbehov, kan det finnas situationer där detta är nödvändigt. Till exempel på rörledningar...


Läs mer
LOGISTIK

De GRP-rörsystem som tillverkas av Amiantit Europe levereras till alla länder i Europa. I ett nära samarbete med alla kunder utarbetar de erfarna...


Läs mer
AMITOOLS

AMITOOLS är en Amiantit online-tjänst som erbjuder mjukvara för statisk beräkning av nedgrävda rör och hydraulisk beräkning. Mjukvaran har utvecklats exklusivt för Amiantit GRP-rörsystem ...


Läs mer