Göm meny


VI BRYR OSS OM MILJÖN

Amiantit engagerar sig för miljömässig hållbarhet, produktansvar och våra medarbetares, kunders och lokala samhällens välmående.


OÖVERTRÄFFAD HÅLLBARHET

Vi har europeiska anläggningar som är certifierade enligt ISO 14001 och UNE EN ISO 9001:00 förutom lokala och internationella lagstadgade krav. AMIANTIT arbetar tätt tillsammans med världens mest inflytelserika standardiseringsorganisationer, t.ex. International Organisation for Standardisation (ISO), American Society for Testing and Materials (ASTM), American Water Works Association (AWWA) och Committee for European Standardisation (CEN). Vi har genomfört studier om koldioxidavtryck enligt ISO 14044 och deltar aktivt i Europas relevanta miljöarbetsgrupper.FLOWTITE. DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR MILJÖN


FLOWTITE-RÖR HAR ETT LÅGT KOLDIOXIDAVTRYCK

Oberoende studier visar att Flowtite-rör har ett lågt koldioxidavtryck jämfört med konkurrerande material. Detta gäller för analyser såväl för tillverkningsprocessen som för hela produktens livslängd.


MATERIALEFFEKTIVITET

En oberoende studie som genomfördes vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet 2012 visar att Flowtite-rör har en minimal negativ miljöpåverkan jämfört med andra rörmaterial. Den största anledningen är att materialkomponenterna är konstruerade mycket effektivt för att fungera tillsammans.


TRANSPORTEFFEKTIVITET

Flowtite-rör har mycket höga prestanda i relation till vikten. Dessutom kan de skjutas in i varandra under transport. Tack vare dessa fördelar kan våra kunder uppnå minsta möjliga koldioxidutsläpp under transport av rören.


UTMÄRKT HYDRAULIK

Tack vare den släta insidan och de överlägsna flödesegenskaperna minskar Flowtite-rör energiförbrukningen för pumpningen. Inom vattenkraft ger detta högre energiutvinning!


ÅTERVINNINGSBARA

Flowtite-rör är återvinningsbara. Den tyska industriföreningen för förstärkt plast (AVK) rekommenderar t.ex. att GRP-rör återvinns till cement.


LÅG ENERGIFÖRBRUKNING

Den mängd energi som förbrukas vid tillverkningen av Flowtite-rör är mindre än den som krävs för de flesta andra rörmaterial.

I enlighet med ISO 14040 har en fullständig, tredjepartsverifierad livscykelanalys genomförts på Flowtite-rör. Dessa uppgifter och en miljövarudeklaration kan fås på begäran.