Göm meny


FLOWTITE GRP-RÖRSYSTEM

FÖR NÄSTAN OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

Flowtite glasfiberrör och rördelar används i många applikationer. De används för dricksvattenförsörjning, ledningar för brandbekämpning, havs- och avsaltat vatten, i kraftverk, i kemiskt- och industriellt avlopp samt i avloppsapplikationer och bevattningsanläggningar.

Användningen av Flowtite rörsystem är i princip obegränsad. Du hittar produkterna i sifonledningar lika väl som i havsvattenutlopp, broavvattning, avsaltningsprojekt och som skyddsrör för kablar.

DRICKSVATTEN OCH RÅVATTEN

FLOWTITE-RÖR HAR ETT FÖRSPRÅNG NÄR DET GÄLLER
TRANSPORTER I DENNA TYP AV APPLIKATIONER.

Flowtite-rör har visat sig vara utmärkta för transport av vatten och råvatten. Med sin släta insida, goda slitstyrka, långa rörlängder, och ett brett utbud av olika diametrar har Flowtite-rör ett försprång när det gäller transporter i denna typ av applikationer.

Mer information

 

AVLOPP

EN KOSTNADSEFFEKTIV, LÅNGSIKTIG
RÖRSYSTEMLÖSNING FÖR KUNDER RUNT
OM I VÄRLDEN.

Bland de första och mest framgångsrika installationerna av Flowtite-rör är avloppsapplikationer, där svavelsyra i koncentrerat avloppsvatten ofta förstör många traditionella rörmaterial. I många länder har ingenjörer blivit medvetna om detta och kommer inte att använda något annat material än GRP för den här applikationen.

Mer information

 

VATTENKRAFT

KOMBINATIONEN AV MEKANISKA OCH
KEMISKA EGENSKAPER GÖR DEM TILL ETT
PERFEKT VAL.

Flowtite-rör har använts som tilloppstuber för vattenkraftverk sedan början av 1970-talet. När det gäller allt från Kaplan-system med lågt tryck och stor diameter till mellanstora Francisturbiner eller Pelton-hjul med högt tryck, har Flowtite-rör, kopplingar och rördelar haft stor framgång i tilloppstubsapplikationer runt om i världen.

Mer information

 

KONSTBEVATTNING

FLOWTITE GRP-RÖR TILLÅTER ENKEL
TRANSPORT OCH SÄKER INSTALLATION.

Rörens prestanda liksom deras driftkostnader, vilket utgör en viktig del av kostnaderna i bevattningsprojekt över hela världen, har fått en allt större betydelse. Flowtite GRP-rörsystem är att föredra vid bevattning eftersom de förhindrar vattenförluster.

Mer information

 

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

TILLVERKAS HUVUDSAKLIGEN FÖR
INDUSTRIFÖRETAG, GRUVDRIFT,
PETROLEUM- OCH KEMISK INDUSTRI.

Flowtite rörsystem för industriella applikationer tillverkas främst för industriföretag, gruvdrift, petroleum- och kemisk industri. Våra enheter är specialiserade på teknik, design, leverans, övervakning, installationssupport och hydraulisk provning av skräddarsydda sammansatta komponenter (spools) och rördelar.

Mer information