Göm meny


The First Choice of Engineers. Worldwide.

När Flowtite började utveckla rör, var de enda alternativen tillverkade av antingen gjutjärn, segjärn, stål, asbestcement eller betong. Inget av dessa material kom i närheten av att uppfylla våra förväntningar när det gällde fysiska och mekaniska egenskaper.

Detta blev ett incitament för oss att utveckla ett nytt rörsystem med hjälp av glasfiber och skapa en sandwichstruktur. Detta gjorde rören lättare och mer korrosionsbeständiga. Samtidigt kunde vi tillverka längre rörlängder. Vi uppfann den kontinuerliga lindningsmetoden med kontinuerlig glasfiberarmering i rörväggen - rören blev trycktåliga - från insidan och utsidan. Vi utvecklade glasfibermaterial och polyesterhartser och vi skapade också varumärket Flowtite.

Den nya plastkonstruktionen tillät oss att tillverka såväl små rör som rör med mycket stora diametrar. Vi använde uteslutande icke-korrosiva material, som gör Flowtite-rör korrosionsbeständiga både på insidan och på utsidan. Från lanseringen år 1967 har våra rör snabbt vunnit marknadsandelar. Till dags dato har mer än 6 miljoner rörmeter tillverkats och sålts i Europa, Amerika, Fjärran Östern, Mellanöstern, Latinamerika och Australien.

Vi letar ständigt efter nya sätt att göra Flowtite GRP-rör ännu bättre. Högre tryckklasser. Ökad vinkelavvikelse i kopplingen. Snabbare installationsmetoder. Professionell teknisk litteratur. Bättre hanteringsverktyg. Installationer av rörledningar är inte vad de var för 60 år sedan. Vi har antagit denna utmaning. Det är därför vi är ett förstaval bland ingenjörer. Globalt.

Vi är övertygade om att rörledningar som byggts med Flowtite GRP-rör kommer att förändra och förbättra världen. Dessa rörledningar kommer att hålla längre, ha litet eller inget behov av underhåll, tåla seismisk aktivitet, och tillgodose världens behov av säker och läckagefri vätsketransport.

ALLT BÖRJADE ÅR 1927

Sandefjord år 1927 var en liten sjöfartsstad vid den norska kusten. Entreprenören Odd Gleditsch startade en tillverkningsfabrik för vegetabiliska oljor med namnet Vera Fabrikker. Linolja var en råvara som Gleditsch behövde för tillverkning av målarfärg i Jotun, det färgföretag som han också ägde. 1964 började en grupp ingenjörer på fabriken att göra experiment med polyesterhartser och glasfiber.

Tillsammans med det danska företaget Drostholm uppfann de den kontinuerliga lindningsmetoden för tillverkning av GRP-rör och tankar. Materialet var revolutionerande - det rostade inte, det var lätt, och med GRP-sandwichkonstruktionen uppnådde produkterna hög hållfasthet, stabilitet och hållbarhet. I samarbete med Owens Corning, utvecklade Vera Fabrikker de Flowtite GRP-rör och tankar som vi känner dem idag.

Decennier av innovationerFLOWTITE TECHNOLOGY IDAG OCH I FRAMTIDEN

Idag finns Flowtite Technology i Norge och Saudiarabien. Våra centra sysselsätter mer än 50 ytterst kvalificerade ingenjörer, alla experter inom sina arbetsområden. Dessa ingenjörer servar alla Flowtite-filialer över hela världen med produktspecifikationer, godkännanden för råmaterial, teknologi för produktionsprocesser och maskiner. Flowtite Technology arbetar hela tiden med att Flowtite ska vara den ledande GRP-rörprodukten på marknaden. Kontinuerlig forskning och utveckling är grunden för vår höga prestanda när det gäller rör, rördelar, kopplingar och tjänster. Vår fokus på produktivitet och effektivitet upprätthåller Flowtites kostnadsledarskap för en bestämd prestandastandard. Kvalitetskontroll och enhetlighet är kännetecknen för en marknadsledare och kontroll av råmaterialanvändning en viktig del av detta. Det är därför som Flowtite Technology kvalificerar och kontrollerar alla material som används i tillverkningen av Flowtite.

Flowtite Technology har samlat betydande immateriella rättigheter inklusive patent och upphovsrätter för att säkerställa att vår unika produktionsteknik förblir unik. Vi tillhandahåller nyckelfärdig tillverkningsutrustning, vilket garanterar att Flowtite-rör kan tillverkas professionellt över hela världen, med kontinuerligt stöd från Flowtite Technologys forsknings- och utvecklingsavdelning.

Är du interesserad av att läsa mer om Flowtite? Besök oss då på vår webbplats www.flowtite.com

Flowtite - The First Choice of Engineers. Worldwide.