Göm meny


Amiantit Europe

Amiantit Europe är den europeiska divisionen av Saudi Arabian Amiantit Company SAAC och i denna division koordineras alla tillverknings- och försäljningsaktiviteter för Amiantit i Europa. En mångkulturell ledningsgrupp med en gemensam vision garanterar bästa support och kunderna betjänas av många lokala försäljnings- och tillverkningsorganisationer inom Europa. Baserat på omfattande erfarenhet, erbjuder Amiantit Europe optimerade GRP-rörsystem för många olika användningsområden. Beroende på kundernas krav levererar tre europeiska tillverkningsanläggningar i Tyskland, Polen och Spanien Flowtite GRP-rör (glasfiberarmerade polyesterrör) med en diameter upp till 4 000 mm och även andra GRP-rörlösningar till många industrier och länder.

Våra Flowtite-system erbjuder oslagbara långtidsegenskaper i kombination med den lägsta livscykelkostnaden. Dessa fördelar är baserade på produktionsmetoden, hållfastheten i förhållande till vikten för Flowtite GRP-rör, kemisk beständighet och en slät påväxthindrande insida. Resultatet blir låga transportkostnader, snabba installationer, minskade driftkostnader och en lång livslängd.

Hos Amiantit hittar du en passion för kundservice, och att leverera den rätta lösningen till rätt pris och i rätt tid. Vi har lokala ingenjörer och försäljningsteam över hela Europa för att klara av även de mest komplexa projekten, och för att kunna erbjuda kostnadseffektiva robusta lösningar som våra kunder kan lita på.

Amiantits europeiska huvudkontor ligger nära Dresden i Tyskland i hjärtat av Europa. Vi har produktionsanläggningar i Tyskland, Polen och Spanien samt lokala försäljnings- och teknikerteam i hela regionen.

HOBAS and Amiantit Europe Join Forces in European Business

Read online