menu ukryj


USŁUGI

Amiantit Europe daje do dyspozycji klientów swoje niezrównane doświadczenie i oferuje im wsparcie w zakresie projektowania, montażu, konserwacji i transportu kompozytowych systemów rurowych. Doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni specjaliści służą konsultantom i inżynierom pomocą w określeniu najlepszego technicznego rozwiązania systemu GRP dla każdego indywidualnego projektu.INŻYNIERIA PROJEKTOWA

We wszystkich krajach specjaliści z Amiantit Europe świadczą usługi pomocy technicznej projektantom i inżynierom w zakresie opracowywania projektów i doborze najodpowiedniejszych materiałów…


CZYTAJ WIĘCEJ
PREFABRYKACJA

Materiał GRP daje ogromną swobodę w projektowaniu łączników, kształtek i segmentów rurowych spełniających wymagania odbiorcy i przystosowanych do jego potrzeb...


CZYTAJ WIĘCEJ
MONTAŻ

Na żądanie klienta możemy oddelegować naszego inżyniera, który na miejscu budowy doradzi klientowi lub firmie instalującej i pomoże…


CZYTAJ WIĘCEJ
KONSERWACJA

Pomimo tego, że w przypadku rur GRP potrzeby w zakresie konserwacji i napraw są znikome, mogą zdarzyć się sytuacje, w których okażą się one konieczne. Dotyczy to np. rurociągów ...


CZYTAJ WIĘCEJ
LOGISTYKA

Systemy rurowe GRP produkowane przez Amiantit Europe trafiają do wszystkich krajów europejskich. Ściśle współpracując z naszymi klientami, doświadczeni specjaliści …


CZYTAJ WIĘCEJ
AMITOOLS

AMITOOLS to oferowana przez firmę Amiantit platforma online, umożliwiająca dostęp do narzędzi programowych do obliczeń hydraulicznych oraz statycznych obliczeń rurociągów podziemnych. Narzędzia stworzone specjalnie dla systemów rurowych GRP firmy Amiantit, ...


CZYTAJ WIĘCEJ