menu ukryj


W TROSCE O ŚRODOWISKO

Celem Grupy Amiantit jest przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wytwórcy za produkt oraz zapewnienie dobrostanu naszym pracownikom, klientom i społecznościom lokalnym.


LIDER ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Nasze zakłady w Europie posiadają certyfikaty ISO 14001 i UNE EN ISO 9001:00 oraz spełniają wymogi prawa krajowego i międzynarodowego. AMIANTIT współpracuje z najważniejszymi światowymi organizacjami normalizacyjnymi, takimi jak: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów (ASTM), Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Wodociągów i Kanalizacji (AWWA) i Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). Przeprowadziliśmy oceny śladu węglowego zgodnie z ISO14044 i uczestniczymy w europejskich grupach roboczych zajmujących się ochroną środowiska.FLOWTITE. NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA ŚRODOWISKA


RURY FLOWTITE MAJĄ NISKI ŚLAD WĘGLOWY

Z niezależnych badań wynika, że rury Flowtite mają niższy ślad węglowy niż produkty konkurencyjne. Potwierdza to zarówno analiza „od kołyski do bramy”, jak i „od kołyski do grobu”.


WYDAJNOŚĆ MATERIAŁOWA

Niezależne badanie przeprowadzone na Norweskim Uniwersytecie Przyrodniczym w 2012 r. wykazało, że rury Flowtite mają minimalny negatywny wpływ na środowisko w porównaniu z innymi materiałami. Jest to głównie zaletą niezwykle skutecznych metod łączenia materiałów, dzięki czemu tworzą one idealną całość.


EFEKTYWNY TRANSPORT

Rury Flowtite mają bardzo wysoki stosunek długości do masy. Mogą być także wsunięte jedna w drugą na czas przewozu. Skutkuje to rekordowo niską emisją dwutlenku węgla podczas transportu.


DOSKONAŁE PARAMETRY HYDRAULICZNE

Dzięki gładkiej powierzchni wewnętrznej i doskonałej charakterystyce przepływu rur Flowtite, obniża się ilość energii potrzebnej na pompowanie mediów. W przypadku rurociągów zasilających turbiny wodne wzrasta produkcja energii!


RECYKLING

Rury Flowtite nadają się do recyklingu. Niemiecka Federacja Tworzyw Sztucznych (AVK) rekomenduje np. przetwarzanie rur z GRP na cement.


NISKIE ZUŻYCIE ENERGII NA POTRZEBY PRODUKCJI

Ilość energii zużytej na produkcję rur Flowtite jest niższa niż w przypadku większości innych materiałów.

Rury Flowtite przeszły pełną, zweryfikowaną przez niezależny podmiot analizę cyklu życia (LCA) wg ISO 14040. Informacje te, podobnie jak Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD), są dostępne na życzenie.