menu ukryj


SYSTEMY RUROWE FLOWTITE GRP

PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONE ZASTOSOWANIA

Rury i łączniki systemu Flowtite zbrojone włóknem szklanym znajdują liczne zastosowania – w systemach transportu wody pitnej, morskiej i odsalanej, instalacjach przeciwpożarowych, elektrowniach, systemach odprowadzania ścieków chemicznych i przemysłowych, kanalizacji komunalnej i systemach nawadniania.

Możliwości stosowania systemów rurowych Flowtite są praktycznie nieograniczone. Z rur i kształtek Flowtite buduje się rurociągi syfonowe, instalacje odprowadzania wody morskiej, instalacje odwadniania obiektów mostowych, instalacje rurowe w zakładach odsalania wody oraz zabezpieczenia do wszelkiego rodzaju kabli.

WODA PITNA I SUROWA

RURY FLOWTITE – NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIE DO TRANSPORTU WODY.

Jak pokazała praktyka, rury systemu Flowtite można zaliczyć do najlepszych rozwiązań w przypadku transportu wody pitnej i surowej. Gładka powierzchnia wewnętrzna, dobra odporność na ścieranie, długie odcinki rurowe i szeroki zakres średnic – te cechy sprawiają, że rury Flowtite zajmują czołową pozycję w tych zastosowaniach.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

KANALIZACJA

OSZCZĘDNE I TRWAŁE RUROCIĄGI KANALIZACYJNE
– DLA UŻYTKOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE.

Rury systemu Flowtite po raz pierwszy zostały zastosowane w systemach kanalizacji, gdzie kwas siarkowy obecny w stężonych ściekach często niszczył rury wykonane z większości tradycyjnych materiałów. Projekt ten odniósł wielki sukces. Dzięki temu projektanci w wielu krajach stosują tylko rury GRP do rurociągów kanalizacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

ENERGETYKA WODNA

DZIĘKI UNIKALNEMU POŁĄCZENIU WŁAŚCIWOŚCI
MECHANICZNYCH I CHEMICZNYCH, IDEALNIE NADAJĄ
SIĘ DO ZASTOSOWAŃ W ENERGETYCE WODNEJ.

Rury systemu Flowtite stosuje się do budowy rurociągów zasilających w elektrowniach wodnych już od wczesnych lat siedemdziesiątych. Odniosły wielki sukces na całym świecie i do dziś rury, złącza i kształtki systemu Flowtite stosuje się do zasilania turbin wodnych – od niskociśnieniowych turbin Kaplana o dużych średnicach, poprzez turbiny średniego ciśnienia systemu Francisa, po wysokociśnieniowe turbiny Peltona.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

SYSTEMY NAWADNIANIA

RURY GRP SYSTEMU FLOWTITE - ŁATWY TRANSPORT
I BEZPIECZNY MONTAŻ SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH.

Coraz większą rolę odgrywają własności użytkowe rur i koszty ich eksploatacji, stanowiące istotny aspekt kosztów projektów systemów nawadniających na całym świecie. Ponieważ w rurociągach wykonanych z rur GRP systemu Flowtite nie występują straty wody, preferuje się je szczególnie w budowie systemów irygacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

SYSTEMY FLOWTITE PRODUKUJE SIĘ GŁÓWNIE
NA POTRZEBY SEKTORA GÓRNICZEGO,
NAFTOWEGO I CHEMICZNEGO ORAZ DO
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH.

Systemy rurowe Flowtite produkuje się głównie na potrzeby sektora górniczego, naftowego i chemicznego oraz do zastosowań przemysłowych. Nasze zakłady specjalizują się w projektowaniu, wytwarzaniu i dostarczaniu segmentów rurowych i łączników według zamówienia odbiorcy, a także świadczą usługi w zakresie nadzoru, wsparcia montażowego oraz prób ciśnieniowych rurociągów.

WIĘCEJ INFORMACJI