Skjul meny


VI BRYR OSS OM MILJØET

Amiantit er opptatt av bærekraftig utvikling, produktansvar og at våre ansatte, kunder og lokalsamfunn skal ha det bra.


USLÅELIG BÆREKRAFT

Vi har europeiske anlegg som er sertifisert i henhold til ISO 14001 og UNE EN ISO 9001.00 samt til nasjonale og internasjonale reguleringer. AMIANTIT samarbeider tett med verdens mest innflytelsesrike standardiseringsorganisasjoner, som f.eks. International Organisation for Standardisation (ISO), American Society for Testing and Materials (ASTM), American Water Works Association (AWWA) og Committee for European Standardisation (CEN). Vi har gjennomført studier om miljøavtrykk i henhold til ISO 14044 og deltar aktivt i relevante miljøarbeidsgrupper i Europa.FLOWTITE. DEN BESTE LØSNINGEN FOR MILJØET


FLOWTITE-RØR HAR ET LAVT MILJØAVTRYKK

Uavhengige studier viser at Flowtite-rør har et lavt miljøavtrykk sammenlignet med konkurrerende materialer. Dette gjelder analyser for både tilvirkningsprosessen og for hele produktets levetid.


MATERIALEFFEKTIVITET

En uavhengig studie gjennomført ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2012, viser at Flowtite-rør påvirker miljøet minimalt sammenlignet med andre rørmaterialer. Den viktigste grunnen til dette er at materialkomponentene er konstruert svært effektivt for å kunne fungere sammen.


EFFEKTIV TRANSPORT

Flowtite-rør har en stor fordel når det gjelder vekt, og kan i tillegg teleskoperes under transport. Dette gir våre kunder lavest mulig karbonutslipp under transport av rørene.


UTMERKET HYDRAULIKK

De glatte rørveggene og den unike gjennomstrømningsevnen til Flowtite-rør reduserer energiforbruket ved pumping, mens det for vannkraft gir høyere energiproduksjonen.


GJENVINNING

Flowtite-rør kan gjenvinnes. Den tyske industriforeningen for armert plast (AVK) anbefaler for eksempel at GRP-rør gjenvinnes til sement.


LAV ENERGIPRODUKSJON

Energimengden som brukes i produksjonen av Flowtite-rør, er mindre enn det som kreves for de fleste andre rørmaterialer.

Flowtite-rørene har gjennomgått en komplett livssyklusanalyse (LCA) iht. ISO 14040 og er kontrollert av en tredje part. Informasjon om dette og en miljøprodukterklæring (EPD) kan får på forespørsel.