Skrýt menu


AMITOOLS

AMITOOLS je název služby, kterou poskytujeme přes internet a díky které lze s využitím softwarových nástrojů provést statický výpočet pro montáž pod zemí a hydraulické výpočty. Tyto nástroje vytvořené pouze pro potrubní systémy GRP Amiantit skýtají tyto hlavní výhody:

  • použití je bezplatné
  • odpadá nutnost instalace softwaru na lokálním počítači
  • k dispozici v řadě různých jazykových verzí
  • rozměry dle metrické soustavy i v imperiálních jednotkách
  • výpočet potrubních systémů ve standardním průměrovém rozsahu
  • statické výpočty podle německých (ATV) či amerických (AWWA), případně norem Fascicule70
  • podmínky pokládky v podobě nákresu v měřítku
  • export výsledků v podobě zkrácené verze nebo zprávy v plném znění
  • možnost nahrání některých výpočtů přes internet vašemu místnímu zastoupení Amiantit pro účely cenové nabídky

Registrovat a požádat o osobní licenci je možno na adrese www.ami-tools.net