Skrýt menu


SLUŽBY

Skupina Amiantit Evropa nabízí svoje jedinečné zkušenosti a pomoc při projektování, výstavbě, údržbě a přepravě systémů kompozitních trubek. Díky dobře vyškoleným a zkušeným místním odborníkům má váš poradce či technik možnost získat pomoc při stanovení optimálního GRP řešení pro svůj individuální projekt.ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Místní dodavatelé a výrobci skupiny Amiantit Evropa zajišťují technickou pomoc projektantům a technikům při přípravě projektů a výběru těch nejvhodnějších materiálů podle daných...


Čtěte více
PŘEDBĚŽNÁ MONTÁŽ

GRP materiál skýtá vysokou pružnost při navrhování zakázkových a individuálně řešených tvarovek a potrubních prefabrikátů...


Čtěte více
MONTÁŽ

Na základě požadavku zákazníka lze poskytnout terénního technika. Tento technik je schopen poradit zákazníkovi nebo montážní firmě s cílem pomoci provést montáž potrubí k všeobecné spokojenosti...


Čtěte více
ÚDRŽBA

Potřeba oprav a údržby GRP trubek má okrajový charakter. Přesto však mohou tyto situace nastat...


Čtěte více
LOGISTIKA

GRP potrubní systémy vyrobené společností Amiantit Evropa se dodávají do všech evropských zemí...


Čtěte více
AMITOOLS

AMITOOLS je název služby, kterou poskytujeme přes internet a díky které lze s využitím softwarových nástrojů provést statický výpočet pro montáž pod zemí a hydraulické výpočty...


Čtěte více