Skrýt menu


PÉČE O NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost Amiantit se zavázala dodržovat zásady trvalé udržitelnosti životního prostředí, nést odpovědnost za výrobky a zajistit spokojenost našich zaměstnanců, zákazníků a místních komunit.


NESROVNATELNÁ UDRŽITELNOST

Naše evropské závody jsou certifikovány dle norem ISO 14001 a ČSN EN ISO 9001:00 a navíc dle místních a mezinárodních právních požadavků. AMIANTIT úzce spolupracuje s nejvlivnějšími světovými normalizačními organizacemi, např. Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), Americkou společností pro testování a materiály (ASTM), Americkou vodárenskou asociací (AWWA) a Výborem pro evropskou normalizaci (CEN). V souladu s normou ISO14044 jsme provedli studie uhlíkové stopy a aktivně působíme v příslušných environmentálních pracovních skupinách v Evropě.FLOWTITE. NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


TRUBKY FLOWTITE MAJÍ MALOU UHLÍKOVOU STOPU

Nezávislé studie prokázaly, že trubky Flowtite mají ve srovnání s konkurenčními materiály malou uhlíkovou stopu. To platí pro analýzu cradle-to-gate (od kolébky k bráně) i cradle-to-grave (od kolébky do hrobu).


ÚČINNOST MATERIÁLU

V rámci nezávislé studie provedené na Norské univerzitě přírodních věd v roce 2012 se dospělo k závěru, že trubky Flowtite mají ve srovnání s jinými materiály minimální negativní dopad na životní prostředí. Hlavním důvodem je vysoce účinný způsob, jakým jsou jednotlivé materiálové komponenty nastaveny aby spolupracovaly.


EFEKTIVITA DOPRAVY

Výhodou trubek Flowtite je velmi vysoký poměr výkonu a hmotnosti. Trubky mohou být navíc pro dopravu zasunuty do sebe. Tyto výhody poskytují našim zákazníkům nejnižší emise uhlíku při dopravě trubek.


VYNIKAJÍCÍ HYDRAULIKA

Hladké vrtání a vynikající průtoková charakteristika trubek FLOWTITE snižují množství energie spotřebované k čerpání. Ve výtlačných potrubích se tak zvyšuje energetický výkon!


RECYKLOVATELNÉ

Trubky Flowtite jsou recyklovatelné. Německá Federace vyztužených plastů (AVK) například doporučuje recyklovat trubky vyztužené skelnými vlákny na cement.


NÍZKOENERGETICKÁ VÝROBA

Množství energie spotřebované při výrobě trubek Flowtite je nižší než u většiny ostatních trubních materiálů.

V případě trubek Flowtite bylo provedeno úplné posouzení životního cyklu (LCA) s ověřením nezávislou třetí stranou v souladu s normou ISO 14040. Tyto informace a Environmentální prohlášení o produktu (EPD) jsou k dispozici na vyžádání.