Skrýt menu


POTRUBNÍ SYSTÉMY FLOWTITE Z GRP

TÉMĚŘ NEOMEZENÉ POUŽITÍ

Sklolaminátové trubky a tvarovky Flowtite mají celou řadu použití. Najdeme je v systémech pro přepravu pitné, slané i odsolené vody, v požárních systémech, v elektrárnách, v zařízeních pro chemické a průmyslové odpady, ale i v oblasti kanalizací a závlah.

Potrubní systémy Flowtite mají prakticky neomezené použití. Tyto výrobky najdeme v sifonových potrubích stejně jako ve vyústěních do moře, odvodněních mostů, odsolovacích projektech i v ochranných kabelových kanálech.

PITNÁ A SUROVÁ VODA

TRUBKY FLOWTITE ZAUJÍMAJÍ VEDOUCÍ POSTAVENÍ V TRANSPORTU V TOMTO TYPU APLIKACE

Trubky Flowtite se osvědčily jako vynikající materiál pro vedení vody, včetně vody surové. Díky hladkému vnitřku, dobré odolnosti vůči obrusu, velké délce a celé škále průměrů jsou trubky Flowtite v tomto oboru aplikace bezkonkurenční.

Více informací

 

KANALIZACE

ZAJIŠŤUJÍ NÍZKONÁKLADOVÁ ŘEŠENÍ S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ PRO ZÁKAZNÍKY PO CELÉM SVĚTĚ

Trubky Flowtite mají přednostní a nejúspěšnější využití v oblasti kanalizace, kdy často dochází k destrukci řady tradičních potrubních materiálů působením kyseliny sírové v koncentrovaných odpadních vodách. V řadě zemí si to potrubní technici již uvědomují a jiný materiál než GRP již v této oblasti nepoužívají.

Více informací

 

VODNÍ ENERGIE

KOMBINACE MECHANICKÝCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ JE ČINÍ IDEÁLNÍ VOLBOU

Potrubí Flowtite se používá pro přivaděče vodních elektráren již od počátku 70. let 20. století. Trubky, kolena a tvarovky Flowtite se s velkým úspěchem používají v přivaděčích po celém světě, ať už jde o nízkotlaké velkoprůměrové Kaplanovy systémy či Francisovy turbíny středního rozsahu nebo vysokotlaké turbíny Peltonovy.

Více informací

 

ZAVLAŽOVÁNÍ

FLOWTITE GRP TRUBKY UMOŽŇUJÍ JEDNODUCHOU PŘEPRAVU A BEZPEČNOU INSTALACI

Funkčnost potrubí a jeho provozní náklady, které jsou významným hlediskem projektových nákladů při zavlažování po celém světě, patří stále více mezi žhavá témata. Zejména u zavlažování se upřednostňuje potrubí, které zabraňuje ztrátám vody.

Více informací

 

PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

DOMINANTNĚ VYRÁBĚNÉ PRO RŮNÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU, BÁŇSKÝ, ROPNÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL

Potrubní systémy Flowtite pro průmyslové aplikace jsou převážně vyráběny pro odvětví průmyslu, hornictví, petrochemický a chemický průmysl. Existuje celá řada subjektů se specializací na strojírenství, konstrukci, dodávky, dohled, montážní služby a hydraulické zkoušky na míru vobených potrubních dílů a tvarovek.

Více informací